YASAL BİLGİLENDİRME, SORUMLULUK REDDİ


 Programı  kullananlar yasal uyarılarımızı kabul etmiş sayılırlar. Bu uyarılar, önceden herhangi bir bilgi verilmeden zaman içinde değitirilebilir. Lütfen yasal uyarımızı dikkatlice sonuna kadar okuyunuz. Yasal bilgilendirme ile ilgili kabul etmediğiniz herhangi bir durum varlığında programı cihazınızdan kaldırmanız gerekmektedir. 


Program sadece sağlık profesyonelleri içindir. Sağlık profesyoneli olmadığınız anlaşılması durumunda herhangibir ücret ödemesi yapmış olsanız dahi yayınevi (QMEL publishing) sizin verilere ulaşmanıza kısıtlama getirebilir. Programdan elde edilen veriler hasta tanı ve tedavisinde kullanılamaz. Zira her hastanın klinik özellikleri farklı olup verilerin kullanılması durumunda doğacak her türlü olumsuzluk kullanıcıya aittir. 

Bu mobil uygulama bilgilendirme amaçlı kurulmuş olup, sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi ve reçete bilgisi taşımaz. Sağlıkla ilgili yer verdiği tüm konularda öncelikle en doğru bilginin referans kaynaklardan doğrulanma sorumluluğu kullanıcıya aittir. Programda konu olarak geçen tüm yöntemler bilgi vermek amaçlı paylaşılmış olup, bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden ilgili kişiler sorumlu tutulamaz.  
Bu mobil uygulama, çeşitli bilimsel yayınlara, QMEL yayınevi kolleksiyonuna ve aşağıda bir kısmı belirtilen açık erişimli yayınlara dayanarak hazırlanmıştır ). Bu yazılımın amacı, sağlık profesyonellerine (akademisyen, uzman hekim, hekim, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine, tıp öğrencileri) çeşitli güncel konularda alanında sık ihtiyaç duyulan verilere ulaşımı kolaylaştırmak, belli bir sistematikte derlemek, hatırlatıcı/eğitici bilgiler sunmaktır. Programa veri girilirken çeşitli standartlardan faydalanılmasına rağmen bakım standardı, tanı-tedavi rehberi oluşturma amacı taşımamaktadır. 

Bu yazılımı kullanan her sağlık çalışanı, belirli klinik durumlarda kullanım için uygunluğunu değerlendirmekle sorumludur. Verilen veriler hernekadar gözden geçirilse de ilgili referanslardan kontrol edilme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Farklı bölümlerinde listelenen veriler, referans aralıkları, ve diğer bilgiler ayrıntılı değildir. 


Bu mobil uygulama ne olursa olsun, açıkça, dolaylı veya yasal olarak hiçbir garanti sunmamaktadır. Bu mobil uygulamanın kullanımından kaynaklanan, sonuçlanan ya da bir şekilde kullanımı ile ilişkili olan doğrudan, doğrudan olmayan, özel ya da dolaylı hasarlardan; garantiye, sözleşmeye ya da haksız fiile dayansın dayanmasın, hasar, kişi, mülkiyet kaynaklı olsun olmasın ya da QMEL tarafından sağlanan hizmetlerden dolayı olsun olmasın; hiç bir koşul altında yayınevi ve program geliştiricileri, veri girişine katkı sağlayanlar sorumlu tutulmayacaktır. 

Bu yazılımın oluşturulmasında, değerlendirilmesinde etkili olan diğer taraflar ve yayın evi, program geliştiricileri ve veri girişi yapanlar, hiçbir koşulda, burada belirtilen bilgilere ya da materyallere ulaşımından ya da kullanımından kaynaklanan hasar, kaza, malpraktis, her türlü morbidite ve mortaliteden ve bunlarla ilgili hiçbir olumsuz durumdan sorumlu değildir. 
Bu yazılım, başka web sitelerine de erişim sağlar. Ancak, QMEL bu sitelerin içerikleri ile ilgili sorumluluk kabul etmez. QMEL, bu sitelere erişim kaynaklı oluşabilecek zararlardan da sorumlu değildir.
Bu yazılım QMEL'ın mülkiyetindedir. Programın satışı, içerik değişikliği veya ticari çoğaltımı yapılamaz. QMEL yayın evi içerik değiştirme hakkını saklı tutmaktadır ve önceden bilgi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yazılımla ilgili herhakkı saklıdır.
website templates